Rada pracowników w firmie

Rada pracowników w firmie

Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski

 
 • okładka książki Rada pracowników w firmie

  ebook w PDF

  Ocena:
  średnia: 5.95 z 37
  0 opinii »
  Liczba str.:
  49
  ISBN:
  83-7483-297-5
  Wydanie:
  Wydanie , 2007
  Wydawca:
  Wydawnictwo C.H. Beck
  Wysyłka:
  Natychmiast!

  cena:47,58 zł

   

Wybierz wersję:

 
Pomoc
 
  • I. Wprowadzenie
  • II. Jak ustalić, czy pracodawca ma obowiązek stosować przepisy ustawy?
  • 1. Ustalanie liczby zatrudnionych pracowników
  • 2. Pracodawcy, u których obowiązki w zakresie informacji i konsultacji
  • 3. Porozumienie o „niestosowaniu ustawy”
  • II. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe
  • 1. Powiadomienie pracowników o prawie wyboru rady i jej uprawnieniach
  • 2. Wystąpienie pracowników o zorganizowanie wyborów do rady pracowników
  • 3. Wyznaczenie terminu wyborów do rady pracowników i powiadomienie załogi
  • 4. Zgłaszanie kandydatów do rady pracowników
  • 5. Ustalenie regulaminu komisji wyborczej i przekazanie go pracownikom
  • 6. Przeprowadzenie wyborów
  • 7. Ustalenie wyników wyborów
  • 8. Zwołanie pierwszego zebrania rady pracowników
  • 9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających
  • 10. Zorganizowanie wyborów członków kolejnej rady
  • 11. Powiadomienie ministra
  • IV. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe
  • 1. Wybór członków rady pracowników przez związki zawodowe
  • 2. Powiadomienie pracowników o prawie wyboru rady i jej uprawnieniach w przypadku braku porozumienia pomiędzy związkami
  • 3. Przeprowadzenie wyborów do rady pracowników
  • 4. Powiadomienie ministra
  • V. Zasady ochrony szczególnej członków rad pracowników
  • VI. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji
  • 1. Sposób konsultacji i informowania pracowników o sprawach firmy
  • 2. Ochrona danych i tajemnic pracodawcy
  • VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
  • VII. Wzory dokumentów
  • A. Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach (związki zawodowe)
  • B. Informacja o prawie wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach (brak związków zawodowych)
  • C. Wniosek o przeprowadzenie wyborów do rady pracowników
  • D. Powiadomienie o terminie wyborów i zgłaszania kandydatów do rady pracowników
  • E. Zgłoszenie kandydata do wyborów na członka rady pracowników
  • F. Regulamin komisji wyborczej ds. wyboru członków rady pracowników
  • G. Lista pracowników posiadających bierne prawo wyborcze do rady pracowników
  • H. Karta do głosowania w wyborach na członków rady pracowników
  • I. Porozumienie pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie powoływania i funkcjonowania rady pracowników
  • J. Informacja o niezawarciu porozumienia przez zakładowe organizacje związkowe
  • K. Powiadomienie o przeprowadzeniu dodatkowych wyborów do rady pracowników
  • L. Informacja o zwołaniu pierwszego posiedzenia rady pracowników
  • Ł. Protokół z posiedzenia rady pracowników
  • M. Regulamin rady pracowników
  • N. Wzór informacji o radzie pracowników
  • O. Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę z członkiem rady pracowników
  • P. Powiadomienie rady pracowników o sprawach niewymagających konsultacji
  • R. Powiadomienie rady pracowników o sprawach wymagających konsultacji
  • S. Wniosek o udostępnienie informacji radzie pracowników
  • T. Wniosek o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności
Ocena: 3.2 Głosów: 217

Komentarze

Brak komentarzy!

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników

Kategorie
Wyszukiwarka
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Przedmiotów: 52
Nasza strona zbiera prywatnie opinie . Strona nie sprzedaje żadnych produktów . Podawane przez nas dane projektów mają charakter orientacyjny. Nie należy ich traktować jako ceny kosztorysowej ani oferty handlowej.
Our site privately collects opinions. The site does not sell any products.